Rabî´ al-Madkhalî om Hamad al-´Uthmân

Vi tackar Allâh (tabârak wa ta´âlâ) för att Salafiyyûn har ungdomar såsom brodern Hamad som har behandlat dessa problem och oklarheter med kunskap och på de bästa och fullkomligaste sätten. Må Allâh utöka hans likar.

Jag råder Salafiyyûns ungdomar, och ungdomarna som var Salafiyyûn och lämnade den här metodiken, att söka kunskap och läsa Salafs böcker och inte avvika till de samtidas böcker som varken har kunskap om Salafs metodik eller har studerat sann islam och Sunnah. De förklarar islam utan kunskap och till följd därav hamnar de i fel i frågor som är relaterade till trosläran, Fiqh, ideologin och politiken.