Rabî´ al-Madkhalî – Muhaddith och en pina för Hizbiyyûn

Fråga: Denne Hazzâ´ anklagar Shaykh Rabî´ för att ha bråttom när han dömer folk, låter bli att försäkra sig, blir arg för sin egen skull och opponerar sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. Hur avvisar ni detta baktal och denna lögn om Ahl-us-Sunnahs lärda? Vi skulle gärna vilja att ni nämner några fina frukter av Shaykh Rabî´s kall till Salafiyyah så att folket i Indonesien lär känna honom.

Svar: Shaykh Rabî´ anses vara en av de mest framstående lärda inom Hadîth-läran och lov och pris tillkommer Allâh. Det är en sak.

En annan sak är hans avvisningar av Hizbiyyûn. Det stämmer att han har orsakat deras smärta. De skriar inte utan orsak. Må Allâh belöna honom väl för att han har försvarat Sunnah. Han är dock en människa som gör rätt och fel. Ibland är han okunnig om något, ibland är han kunnig om något. Vi försvarar inte som de. Bröder! Hizbiyyûn högaktar, refererar till och välkomnar sina om de så inte motsvarar ett lökhuvud.