Rabî´ al-Madkhalî har inte alls ändrats

Frågeställare: Varför talades det inte mycket om Shaykh Rabî´ under Shaykh al-Albânîs, Shaykh Ibn ´Uthaymîns och de andra stora lärdas livstid till skillnad ifrån nu?

al-Luhaydân: När dog dessa? När dog Shaykh Nâsir och Shaykh Muhammad? När dog de?

Frågeställare: De dog senare.

al-Luhaydân: När dog de?

Frågeställare: De dog senare.

al-Luhaydân: För ett par år sedan. Människor ändras. Prövningarna är många. Många tror att de är lärda. Frågorna är oklara. Många kallare anklagar de lärda för fel. Om människan inte har invändning mot någon… Vad gäller Shaykh Rabî´ har han varken ändrats efter de två Shaykhernas död eller efteråt och lov och pris tillkommer Allâh. Han följer sanningen.

Frågeställare: Är inte de som talar mycket om honom från Ahl-us-Sunnah?

al-Luhaydân: Att vissa lärda förtalar varandra räcker inte som bevis i frågan. De kan ha sagt fel utan att mena det eller något annat. Den som talar skall rådas och frukta Allâh. Han skall inte tala om någon så länge han inte är övertygad om att han har fel som han inte har ångrat sig för.