Rabî´ al-Madkhalî baktalar inte alls de lärda

Fråga: Stämmer det att Shaykh Rabî´ äter de lärdas kött?

Svar: Äter de lärdas kött?

Fråga: Ni vet ju att han avvisar de oliktänkande som avviker från Ahl-ul-Sunnah…

Svar: Nej, nej, nej, nej. Aldrig! Nej. Aldrig! Hans ställningar är bra och lov och pris tillkommer Allâh.

Fråga: Så Shaykh Rabî´s tal om Ahl-ul-Bid´a är inget baktal?

Svar: Nej, men undvik tala om folk. Vad avvisning av innovatörer och de vilsna beträffar, så hör det till kamp för Allâhs sak – om Allâh vill.

Frågeställare: Vi skulle vilja att vår Shaykh och ´Allâmah Sâlih al-Luhaydân nämner dagens datum.

Svar: Vad heter du?

Frågeställare: Abû ´Abdil-Malik al-Maghribî.

al-Luhaydân: Abû ´Abdil-Malik al-Maghribî frågade mig innan solnedgången torsdagen den 13 Rabî´ ath-Thânî 1435 – 2014-02-13 – om vissa frågor däribland om Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî och att vissa säger att hans avvisningar är baktal. Jag har då sagt att Shaykhen avvisar innovatörer och folk som gör dåligt ifrån sig och fel [oklart ljud] och kamp för Allâhs sak. Och Allâh vet bättre.