Rabî´ al-Madkhalî älskar Sunnah och Ahl-us-Sunnah

Fråga: Shaykh Rabî´ (hafidhahullâh) har förtalats mycket. Vi hoppas på att ni kan säga sanningen om den här ädle Shaykhen för att upplysa sökarens tillvaro.

Svar: Jag känner Shaykh Rabî´ från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stad. Han är en Shaykh och Sunnî. Han älskar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och Ahl-us-Sunnah. Trots det är han bara en människa; han gör rätt och fel, vet ibland och är ovetande ibland. Även vi gör rätt och fel, vet ibland och är ovetande ibland.

Lov och pris tillkommer Allâh för att han har klargjort villfarelsen hos många samtida människor. Det var en tid då bara Shaykh al-Albânî och jag fördömde Hizbiyyûn. När broder Rabî´ skrev sina dyrbara verk, hände det vi hade väntat oss och det som andra har råkat ut för. Innovatörerna skändar nämligen Ahl-us-Sunnah sedan en lång tid tillbaka.