Rabî´ al-Madkhalî om as-Sâbûnîs resa till profetens grav

Imâm Abû ´Uthmân Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Sâbûnî sade:

 

”När jag hade kommit fram till Âmid Tabaristân och Djaylân på väg till Allâhs heliga hus och Hans profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav bad mina bröder mig att samla ihop några kapitel om religionens fundament…”1

Detta kan vara ett fel som författaren råkade säga omedvetet. Det är olämpligt. Ty den här mannen är inte felfri. Allas ord accepteras och avvisas. Men i och med att vi tänker gott om honom och vet vilken metodik och troslära han har, kan vi inte föreställa oss att han inte menade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské. Faktum är att han förmodligen tänkte på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské innan hans grav. Den som besöker hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské kommer till hans grav och hälsar på honom och hans två följeslagare och de begravda i al-Baqî´ och går till Qubâ’-moskén och Uhuds martyrer. Så gjorde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). En person som gör så har inte rest till dessa platser. Däremot hör det inte alls till Allâhs religion att resa till Qubâ’-moskén, Uhuds martyrer, ´Abdul-Qâdir al-Djaylânîs grav eller till någon annans grav. Det finns inget som tillåter det i Qur’ânen eller Sunnah. Ingen av de ädla följeslagarna gjorde så.

1´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, sid. 9.