Rabî´ al-Madkhalî har en korrekt troslära och det finns mycket gott i honom

Fråga: Vi vill att ni råder dem som förtalar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda som Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî och Shaykh ´Ubayd al-Djâbirî.

Svar: Vem förtalar dem?

Frågeställare: Vissa lurade ungdomar. De förtalar dessa lärda och säger att de kallar till sektväsen och splittring bland muslimerna.

Svar: Vad gäller Shaykh Rabî´, känner jag honom bättre. Den andre har jag har en begränsad kännedom om. Jag vet däremot att Shaykh Rabî´ tillhör de lärda som har en sund troslära. Han har tagit sin universitetsexamen från det islamiska universitetet när vår Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) var rektor i skolan. Han är pålitlig och det finns mycket gott i honom. Även om det skulle finnas någon brist i en person, så är det bara Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är felfri. Det brukar sägas:

Att en persons brister räknas upp räcker som förträfflighet

Vad gäller Shaykh Rabî´, känner jag inte till att han har brister – och lov och pris tillkommer Allâh.