”Rabî´ al-Madkhalî förtalar de lärda”

Fråga: Det finns folk som förtalar Shaykh Rabî´ och säger att han förtalar de lärda. De säger att han är för hård och att han är Djâmiyyahs ledare.

Svar: Det sägs endast av två män. Den förste är okunnig och känner inte Shaykhen. Han har bara hört något och tagit efter. Den andre är ondskefull.

Shaykh Rabî´ är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda. Han varnar för Hizbiyyûn och innovatörer, vilket är obligatoriskt. Om vissa gör det, åläggs inte andra gör det och inte heller syndar de. Han varnar för dem bland Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’ som förtjänar det. Han har flera verk i vilka han varnar för dem. Må Allâh belöna honom. Han skall ha ett tack för det. Läs hans böcker så kommer du att veta vem som är Shaykh Rabî´.