Rabî´ al-Madkhalî är bra, känd och lärd

Fråga: I bokaffärerna finns böckerna ”al-Intisâr li Kitâb-il-´Azîz al-Djabbâr wa lis-Sahâbah al-Akhyâr” och ”Kashf Zaygh-it-Tasawwuf” av Dr. Rabî´ al-Madkhalî. Råder ni att man läser hans böcker?

Svar: Jag har inte läst dem. Mannen är bra, känd och lärd. Men vad gäller böckerna, så har jag inte läst dem för att kunna uttala mig om dem.