Rabbinen hade rätt och Mu´attilah ljuger

Du förnekar Ibn Mas´ûds hadîth om att en judisk rabbin sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Jag talar om för dig att på Domedagen skall Allâh placera himlarna på ett finger, bergen på ett finger, träden på ett finger, vattnet och jorden på ett finger och skapelserna på ett finger. Därefter kommer Han att skaka på dem och säga: ”Jag är Konungen.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrattade som ett tecken på att han var förtjust över rabbinens ord och bekräftade honom. Sedan läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”1

Du hävdar att versen uppenbarades för att beljuga rabbinen och säger:

”Argumenterar ni med judarnas teori?”

Det är sällan man ser en tolkare och talare som är så motsägelsefull som du, al-Marîsî. En gång säger du att hadîthen rapporteras från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och tolkar dem i form av två förmågor. En annan gång säger du att hadîthen är en lögn och judarnas teori. En tredje gång accepterar du den. En fjärde gång förkastar du den. Om du hade tillhört Ahl-ul-Hadîth och dem som rapporterar hadîther hade du säkert vetat att hadîthen bekräftar juden och beljuger inte honom alls, vilket du påstår.

Ahmad bin Yûnus berättade för oss, från Fudhayl bin ´Iyâdh, från Mansûr, från Ibrâhîm, från ´Abîdah, från ´Abdullâh (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrattade som ett tecken på att han var förtjust i rabbinens ord och bekräftade honom.2

Vem citerar du från Ibn Mas´ûds hadîth om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrattade åt honom som ett tecken på att han ljög? Nämn honom för oss. Annars är det du som ljuger.

139:67

2al-Bukhârî (7414) och Muslim (2786).