Qutbs väg – Blodbad, fängelse och förstörelse

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Kashf-us-Sitâr, sid. 104

Sayyid Qutb förtalade och nedvärderade Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, förtalade Mûsâ (´alayhis-salâm) och förespråkade panteism och panenteism. Hela hans liv var en röra där han vandrade från ena villfarelsen till den andra. Från kommunism till tvivel och vanföreställningar, från Râfidhahs dogm till socialism. Han anammade al-Mawdûdîs metodik, men då han fruktade att tal om ledarskap (الإمامة) skulle avslöja honom, valde han att tala om styret (الحاكمية). Ty förtal av följeslagare och tal om ledarskap skulle varit för avslöjande. Följaktligen valde han att tala om styret å det mest överdrivna sättet. Hans anhängare överdrev och tedde sig orättvist, förvrängde Allâhs religion, bagatelliserade profeternas kall, beskyllde samfundet för otro och började spilla blod. Varför det? Därför att den metodiken är osund. Det enda vi kan förvänta oss från den är sabotage och förstörelse. Se därför till, Qutbiyyûn, att ångra er inför Allâh och återvända till profeternas väg och ta efter dem och anamma deras korrigeringssätt. Profeternas första mål var att vägleda människorna och varna dem för Allâhs vrede och straff mot dem som dyrkar andra än Allâh (tabârak wa ta´âlâ). När ni har korrigerat människorna kommer styret att springa till er och ni kommer att se allt ni eftersträvar. Annars lär ni bara se fängelser, förstörelse och ett platt fall för samfundet.