Qutbs solklara panenteism

Panenteister anser att Skaparen är skapelsen och att skapelsen är Skaparen. En av deras förespråkare sade:

Varken hunden eller grisen är något annat än vår gud

Allâh är ingenting annat än en munk i sin kyrka

Den omtalade Qur’ân-tolkaren – dvs. Sayyid Qutb – nämnde denna troslära. Han godtog den och berömde dess anhängare. Å andra sidan kritiserade han dem för att de inte sysselsatte sig med politik. Han ansåg att de hade lämnat livet och gömt sig i moskéhörnorna. Hade de däremot ha sysselsatt sig med politik, [anser Qutb] att de skulle ha nått den ultimata toppen. Att denna man talar utmed denna troslära är solklart.