Qutb och al-Bannâ – två av Ahl-ul-Bid´as imamer

Fråga: al-Ahdal säger att Hasan al-Bannâ och Sayyid Qutb är två av kallets imamer. Stämmer det?

Svar: Det stämmer. De är imamer. De är dock Ahl-ul-Bid´as imamer. Beviset för det är hur lätt Sayyid Qutb tog på följeslagarna, hans panenteism och andra saker som den förträfflige broder Rabî´ bin Hâdî (hafidhahullâh) har nämnt.

Angående Hasan al-Bannâ, så brukade jag tro att han var bra och vägledd. Jag har dock kommenterat i min bok ”al-Makhradj min al-Fitnah” att det var min uppfattning innan jag fick reda på hans lära och realia. Nu anser jag att han var avvikande och vilsen.

Personligen anser jag att Hasan al-Bannâ var vilsnare än Sayyid Qutb, ty han ville bygga broar mellan Ahl-us-Sunnah och Shî´ah. Han brukade säga att hans kall var ”Sûfiyyah Salafiyyah”, cirkulera runt gravar och röra på dem.

Vår broder Ahmad ash-Shihhîs lilla avhandling är tillräcklig för att se vilka al-Ikhwân al-Muslimûn är från deras första begynnelse. Jag lovprisar Allâh för att den egyptiska ungdomen – och likaså många ungdomar i Sudan, Jemen och Saudiarabien – har insett fakta. De har inte ens sett mycket. Om de hade sett mer hade de sagt ”Fy på al-Ikhwân al-Muslimûns kall!”. Detsamma gäller bröderna i gulfländerna. Många bekämpar dem nu efter att ha varit med dem.

Det du sade innan stämmer. De är alltså två imamer tillhörande Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl och inte Ahl-us-Sunnah.