Qur’ânens utsida och insida

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/35-36)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Qur’ânen har sänts ned utifrån sju läsningar. Varje vers har en utsida och en insida, och varje gräns har en hiss.”1

Det rapporteras också:

Varje läsning har en gräns, och varje gräns har en hiss.”

De lärde har delade åsikter om förklaringen. En teori är att Qur’ânens utsida är dess formulering medan dess insida är dess tolkning.

En annan teori är att utsidan handlar om människors trots och straff. På utsidan är det ett besked, men på insidan är det en lärdom och varning för deras handlingar så att man inte råkar ut för samma sak.

En tredje teori är att utsidan är läsningen medan insidan är förståelsen. Varje vers har en utsida som ska läsas som den har uppenbarats. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

… och läs högt ur Qur’ânen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening.”2

Dess insida är reflektion och begrundan. Allâh (ta´âlâ) sade:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

Detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat för dig. Människorna bör tänka över dess budskap och lägga dem på minnet, om de har förstånd.”3

Läsning sker med inlärning, memorering med studier och förståelse med ärlig avsikt, högaktning av förbud och lovlig mat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje läsning har en gräns, och varje gräns har en hiss.”

Det vill säga en gräns i läsningen och förklaringen som inte får överskridas. Qur’ânen får inte läsas med mer än det som står i den, och den får inte förklaras med mer än det som har återberättats.

Att varje gräns har en hiss åsyftar att kunskap lyfts upp till honom. En annan teori är att hiss är förståelse. Allâh kan begåva en person som begrundar och funderar över Qur’ânens tolkning och betydelse sådant Han inte begåvar andra.

1at-Tamhîd (8/282). Autentisk enligt Ibn ´Abdil-Barr.

273:4

338:29