Qur’ânens utmaning

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 204-205

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

30 – Den som förstår och betvivlar dennes otro är själv otrogen. Den som tvivlar på Allâhs (´azza wa djall) tal och inte säger sig veta huruvida det är skapat eller inte, är Djahmî. Den som förhåller sig passivt till Qur’ânen utav okunnighet, ska läras och beskyllas för innovation och inte för otro. Den som säger att hans uttal av Qur’ânen är skapat är Djahmî.

FÖRKLARING

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och deras rättsinniga efterföljare betrodde att Qur’ânen är Allâhs tal som Han hade uppenbarat för Sin slav och Sitt sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ett av de största bevisen för att Qur’ânen är Allâhs tal, är att Allâh utmanar alla människor och djinner att framföra något likt Qur’ânen. Varken människor eller djinner har ens klarat av att framföra en minsta sura lik surorna i Qur’ânen. Detta är ett av de största bevisen för att Qur’ânen är Allâhs tal som Han har uttalat. Hans tal är Hans egenskap. Allâhs tal tillhör Hans egenskaper och kunskap:

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ

Sannerligen, om du skulle foga dig efter deras önskningar sedan du fått all den kunskap som kommit dig till del, skulle ingen kunna skydda dig mot Allâh och ingen skulle komma till din hjälp.”1

Han kallade Qur’ânen för kunskap. Den som hävdar att Allâhs kunskap är skapad är otrogen enligt Salaf. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”2

Allâh talar när Han vill och hur Han vill. Alla skapelser blir till via Hans tal. Alla föreskrifter genereras av Hans tal. Allâhs tal är alltså en väldig egenskap, och dementi av det är villfarelse och otro.

12:120

24:164