Qur’ânens sju dialekter och sju läsningar

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) kopierade Qur’ân-kopiorna och skickade dem till olika länder.”

Detta hände när människorna började skiljas åt i läsningarna. Förr lästes Qur’ânen på sju olika dialekter till dess att människorna blev oense på ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) tid. Till sist började folk anklaga varandra för att vara vilsna. Vid prövningens rand togs frågan till ´Uthmân som befallde att alla Qur’ân-kopior enas utmed en Qur’ân-kopia och en dialekt; Qurayshs dialekt. Alla andra Qur’ân-kopior brändes. Därefter glömdes de sju dialekterna bort. Därför är de sju dialekterna som Qur’ânen uppenbarades på okända idag. Dagens sju Qur’ân-läsningar är utmed en och samma dialekt, nämligen Qurayshs dialekt.