Qur’ânens kunskaper

Det råder inga tvivel om att den som får kunskap och tro är bättre än den som bara får tro, vilket bevisas av Qur’ânen och Sunnah. Kunskapen är berömvärd. Kunskapen är arvet som profeterna lämnade efter sig och den består av tre typer:

1 – Kunskap om Allâh, Hans namn, Hans egenskaper och allt som medföljer. Liknande kunskap uppenbarade Allâh i kapitlet al-Ikhlâs, Kursî-versen och annat.

2 – Kunskap om Allâhs (ta´âlâ) underrättelser om det som har varit, det som kommer att vara och det som är. Liknande kunskap uppenbarade Allâh i form av berättelser, löfte om belöning och hot om straff samt paradisets och helvetets beskrivning.

3 – Kunskap om Allâhs påbud som är relaterade till hjärtat och kroppsdelarna och hör till tron på Allâh, hjärtats kunskaper och tillstånd samt kroppsdelarnas tillstånd och handlingar. Den här kunskapen innefattar kunskap om trons grunder, islams principer och kunskap om uppenbara tal och handlingar som nämns i Fiqh-böckerna.