Qur’ânen vid graven

Att lägga Qur’ânen vid en grav och tända stearinljus runt den är förbjudet om den ligger där för läsningens skull. Vad skall man då säga om den bara ligger där utan att någon läser i den? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har förbannat kvinnorna som ofta besöker gravarna och dem som tänder ljus på dem och gör dem till böneplatser.”1

Att alla handlingar nämns tillsammans i ett fördömande sammanhang fordrar att alla är synder i sig. Ett förbud uppstår inte för att det nämns tillsammans med något tillåtet.

Människorna har delade åsikter om Qur’ân-läsningen vid gravarna. Att lägga Qur’ânen vid en grav för att det skall läsas ur den är en syndig innovation som inte praktiserades av Salaf. Därtill hamnar det under gravar som görs till böneplatser. Det finns inga delade åsikter om att det är förbjudet att göra gravarna till böneplatser. Det är allmänt känt att moskéerna har byggts för bönen, åkallan, Dhikr och Qur’ân-läsning.

1Abû Dâwûd (3236), at-Tirmidhî (320), an-Nasâ’î (1729) och Ahmad (1/229). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (5109).