Qur’ânen vid graven

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/495)

692 – Jag frågade min fader om en man som tar med sig Qur’ânen till en grav för att läsa ur den. Han svarade:

Det är innovation.”

Jag frågade min fader:

Går det bra om han läser Qur’ânen innantill då?”

Han svarade:

Nej. Han får komma till graven, hälsa, åkalla och gå därifrån. Gravar får besökas efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillåtit handlingen. Så säger de.”