Qur’ânen skall läsas ut minst en gång vart fyrtionde dag

Fråga: Anses man ha övergivit Allâhs skrift om man inte läser ut den en gång i månaden?

Svar: Om han inte läser ut den under fyrtio dagar så har han försummat den i enlighet med sin försening.