Qur’ânen skall inte skrivas på något upphängt

al-Marrûdhî sade:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal] om Qur’ân-skrift på skynke. Han föraktade det och sade: ”Qur’ânen skall inte skrivas på något upphängt, skynke eller någonting annat. Det är även förhatligt att sova med Qur’ânen under huvudet.”

Det nämnde Tamîm och det nämns i ”ar-Ri´âyah”.

Bakr bin Muhammad sade:

”Abû ´Abdillâh föraktade att man lägger Qur’ânen under huvudet och sover på den.”

al-Qâdhî sade:

”Han förkastade handlingen eftersom den nedvärderar Qur’ânen.”

Ibn Hamdân konstaterade att handlingen är förbjuden. Det gjorde även Ibn Qudâmah i ”al-Mughnî” och ”ash-Sharh”. Detsamma gäller kunskapsbaserade böcker som innehåller Qur’ân-verser. Annars är det föraktfullt.