Qur’ânen skall inte läggas på golvet

Fråga: Är det tillåtet att lägga Qur’ânen på marken eller mattan i moskén?

Svar: Det är obligatoriskt att ta upp Qur’ânen och ära den så länge det inte handlar om ett nödfall.