Qur’ânen skall hållas i högerhanden

Fråga: Är det tillåtet att hålla Qur’ânen i vänster hand under Qur’ân-läsningen?

Svar: Nej. Vänsterhanden används till rening. Högerhanden används till ärade frågor. Qur’ânen skall äras och därav hållas i höger hand. Han får dock ta den med vänsterhanden om han inte kan göra det med högerhanden.