Qur’ânen saknar Herre

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/128-129)

Det rapporteras att ´Ikrimah sade:

“Medan Ibn ´Abbâs bad begravningsbön sade en man: “Allâh, den Väldiga Qur’ânens Herre! Förlåt honom!” Då sade Ibn ´Abbâs: “Säg inte så. Qur’ânen är från Honom och till Honom ska den återvända.”

Detta var Salafs och Ahl-us-Sunnahs lärdes dogm; Qur’ânen är Allâhs tal och uppenbarelse och den är varken skapande eller skapad. Dogmen om Qur’ânens skapelse är villfarelse och innovation. Ingen förespråkade den på följeslagarnas och efterföljarnas (radhiya Allâhu ´anhum) tid. Den förste som gjorde det, och därmed avvek från Samlingen, var al-Dja´d bin Dirham. Han avrättades av Khâlid bin ´Abdillâh al-Qasrî som Hishâm bin ´Abdil-Malik hade låtit råda över Irak och Levanten. På ´Îd-dagen gick han ut till böneplatsen tillsammans med en kedjad al-Dja´d. Han predikade för människorna och sade:

”Människor! Slakta! Må Allâh ta emot er slakt. Jag skall slakta al-Dja´d bin Dirham. Han påstår att Allâh har varken tagit till Sig Ibrâhîm som Sin förtrogne eller talat med Mûsâ ett verkligt tal – fjärran är Allâh från vad al-Dja´d säger!”

Därefter gick han ned och slaktade honom.

Djahm, Djahmiyyahs grundare, anammade denna teori från al-Dja´d bin Dirham. Sufyân bin ´Uyaynah berättade att ´Amr bin Dînâr sade:

”För sjuttio år sedan upplevde jag våra lärare säga: ”Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad.”