Qur’ânen och Sunnah till döden

Allâh (subhânah) sade:

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

”Om du vill göra flertalet av jordens invånare till viljes, kommer de att leda dig bort från Allâhs väg.”1

Allâhs väg är Qur’ânen och Sunnah:

إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

”De går bara efter lösa antaganden och förmodar [än det ena, än det andra].”2

Dessa människor följer alltså inte vägen; Qur’ânen och Sunnah; de följer bara antaganden och lustar. Därför är en av de största gåvorna som den troende slaven kan få fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah tills han dör. Detta är en av de största gåvorna. Många människor klarar inte det här provet. De misslyckas antingen för att de aldrig har gått på den raka vägen eller också för att de har gått på den och sedan avvikit från den. Framgången uppnås endast med kontinuitet till dess att Allâh tar ditt liv. Du skall följa Qur’ânen och Sunnah när du dör. Hâfidh Ibn Kathîr (rahimahullâh) nämnde i boken ”al-Bidâyah wan-Nihâyah” hur Satan kom till Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) när han låg inför döden och sade till honom:

”Jag gick miste om dig, Ahmad.”

Han menade att han inte lyckades vilseleda honom. När Imâm Ahmad (rahimahullâh) hörde det sade han:

”Inte än.”

Det vill säga att själen har inte lämnat kroppen än. Det är först när du följer Qur’ânen och Sunnah när din själ lämnar kroppen som Allâh verkligen har hjälpt dig. Då har Allâh verkligen hjälpt dig. Var därför inte säker. Känn dig inte säker mot Satans list och bedrägeri så länge du lever. Så länge du lever skall du inte känna dig säker mot ett dåligt slut.

16:116

26:116