Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Da´watunâ, sid. 43

Sällan hör vi numera att någon nämner Qur’ânen och Sunnah tillsammans med följeslagarna som utgör de första Salaf som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

De bästa människorna är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem.”1

Inkluderade Imâm Ibn-ul-Qayyim dessa följeslagare, som var de första Salaf, till Qur’ânen och Sunnah utifrån egen åsikt och slutsats som kan vara föremål för fel och misstag? Inte alls, utan han sade så utifrån Qur’ânen och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. I Qur’ânen säger vår Herre (´azza wa djall):

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”2

Vår Herre (´azza wa djall) begränsade inte versen vid sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), utan utav en väldig visdom inkluderade Han också:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

… och vill gå en annan väg än de troende…”

Jag hoppas att denna vers cementeras i era hjärnor och hjärtan, för den är ren sanning. På så vis kommer ni att räddas från avvikelse och vilsna sekter om så inom en enda detalj eller sak. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Samlingen.”3

Samlingen är de troendes väg. Även om denna hadîth inte var någon direkt uppenbarelse från Allâh till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så är den åtminstone ett utdrag ur versen:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

… och vill gå en annan väg än de troende…”

Så om den som trotsar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och går en annan väg än de troende hamnar i helvetet, är den som följer de troendes väg tvivelsutan lovad paradiset. När sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade på frågan och sade att den räddade gruppen är Samlingen, förstår man att det rör sig om en grupp muslimer. En annan formulering klargör svaret ytterligare, nämligen:

Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”

Följeslagarna utgör alltså de troendes väg. Med andra ord utdrog Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sina ord från den föregående versen och den föregående hadîthen. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse.”4

Precis som i de tidigare bevisen, inkluderade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Många ungdomar idag är förvirrade gällande vilken grupp de ska tillskrivas. Svaret finns i den omnämnda versen och de två hadîtherna. Följ de troendes väg. Dagens troende? Nej. Följeslagarna, Salaf. Det är de som måste vara våra förebilder som vi rättar oss efter och ingen annan alls. Med andra ord är vårt kall baserat på:

1 – Qur’ânen.

2 – Sunnah.

3 – Salaf.

Den som därefter påstår att han följer Qur’ânen och Sunnah men inte Salaf och säger indirekt att de var bara män och att vi också är män, är inget annat än avvikande och vilsen. Varför det? Därför att han inte anammar de omnämnda bevisen. Följer han de troendes väg? Nej. Följer han följeslagarna? Nej. Vad följer han då? Om inte sin lust så åtminstone sin rationalitet. Är rationaliteten felfri? Nej:

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Den som sätter sig upp emot Allâh och Hans sändebud begår ett uppenbart svårt misstag.”5

Jag anser att många kontroverser som ägde rum förr i världen bland de gamla sekterna och likaså äger rum än idag beror just på att folk inte refererar till den tredje grunden, nämligen Salaf. Alla säger ju att de följer Qur’ânen och Sunnah. Inte sällan hör vi förvirrade ungdomar säga att i och med alla påstår att de följer Qur’ânen och Sunnah, vilka riktlinjer gäller då för att veta vad som är rätt? Svaret är Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs metodik. Den som hävdar att han följer Qur’ânen och Sunnah utan Salaf följer varken Qur’ânen eller Sunnah. Han rättar sig minst sagt efter sin rationalitet.

1al-Bukhârî (2652) och Muslim (2533).

24:115

3Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

4Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

533:36