Qur’ânen och Sunnah bevisar vem som är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Ljudet är dåligt och det enda som vi kunde uppfatta av frågan var associering med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah…

Svar: Det handlar inte om påståenden och att hävda sig tillhöra Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Qur’ânen och Sunnah klargör vilka som är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Den som följer det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde tillhör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Det spelar ingen roll om han tillskriver sig dem eller inte. Den som avviker från den troslära och handling som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare hade tillhör de vilsna. Det spelar ingen roll om han säger sig tillhöra Ahl-us-Sunnah. Han gagnas inte av sin associering. Poängen ligger i realian, inte i påståenden och associeringar.