Qur’ânen och böneutrop som ringsignal är en förnedring

Fråga: Får mobiltelefonens ringsignal vara i form av ett böneutrop eller en Qur’ân-vers?

Svar: Nej. Dhikr skall inte utgöra en ringsignal i mobiltelefonen. Det är en förnedring av Dhikr. Det är en förnedring av Qur’ânen. Installera en ringsignal som varken är musik eller något annat. Bara en ringsignal.