Qur’ânen krockar inte med korrekt vetenskap

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm, al-Kahf, sid. 93-94

Allâh (´azza wa djall) sade:

مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا

“Jag lät dem lika litet bevittna skapelsen av himlarna och jorden som deras egen skapelse; och Jag tar inte dem till medhjälpare som vill leda människorna vilse.”1

Dessa ting, som människor tar till beskyddare i Allâhs ställe, har varken rätt till skapning eller ordning. Allâh (´azza wa djall) har inte låtit dem bevittna skapelsen av himlarna och jorden; både himlarna och jorden skapades innan djävlarna. Inte heller har Han låtit dem bevittna varandras skapning. Hur kan ni då ta till beskyddare som varken har varit med om att skapa, skapat något på egen hand eller ens bevittnat skapelsen? Det bevisar att alla som talar om himlarna och jorden utan att lägga fram religiösa eller materiella bevis för sina teorier, avslås. Så om någon säger att himlarna eller jorden är skapade av en viss substans, att jorden är en del av solen eller dylikt utan att presentera bevis för sin teori, säger vi till honom att Allâh inte har låtit honom bevittna skapelsen av himlarna och jorden. Alltså avslås hans teori. Men om denne lägger fram definitiva, materiella belägg, godtar vi dem. Ty Qur’ânen krockar inte med det materiella.

118:51