Qur’ânen – ett klargörande av allt

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

”Vi har uppenbarat Skriften för dig, steg för steg, med klargörande av allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till muslimerna!”1

Att Qur’ânen klargör allt betyder att den klargör många domar. De resterande domarna refereras till  Sunnah. Han befallde människorna att följa Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de domar som han förkunnade på samma sätt som Han befallde dem att lyda honom, vilket nämns i Qur’ânen. Det har rapporterats autentiskt att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har fått Qur’ânen tillsammans med något liknande.”

1 16:89