Qur’ânen – ett botemedel mot cancern

Fråga: Botar Qur’ânen kroppsliga sjukdomar, som cancer, på samma sätt som den botar själsliga sjukdomar som förhäxning? Finns det något bevis för det?

Svar: I Qur’ânen och tillbedjan finns, med Allâhs tillstånd, botemedel mot allt ont. Allâh är Han som botar. Det finns många bevis för det. Till dem hör Hans (ta´âlâ) ord:

”Säg: ”Denna [Skrift] ger alla troende vägledning och bot.””1

”Med Qur’ânen uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende.”2

Dessutom brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa kapitlen ”al-Ikhlâs”, ”al-Falaq” och ”an-Nâs” tre gånger i händerna innan läggdags. Därefter strök han sig med händerna över kroppen så gott han kunde. Han började varje gång med huvudet, ansiktet och bröstet, vilket har rapporterats autentiskt från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ).

1 41:44

2 17:82