Qur’ânen – en själ och en ren gåva

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, s. 762

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا 

Så har Vi också uppenbarat för dig en själ.”1

Det vill säga Givmilda Qur’ânen. Han kallar den för själ eftersom själen ger liv till kroppen. På samma sätt upplivar Qur’ânen hjärtan, själar och jordisk och religiös välfärd, ty den innehåller mycken godhet och överflödig kunskap. Qur’ânen är en ren gåva från Allâh till Hans Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Hans troende slavar eftersom de har erhållit den utan föranledning. Därför sade Han (ta´âlâ):

مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

Du visste inte vad uppenbarelse betydde och inte heller vad tro innebar.”2

Det vill säga innan den sändes ned till dig. Du hade ingen kunskap om de tidigare skrifterna eller om tro och handlingar utifrån gudomliga föreskrifter. Du var analfabet och kunde varken läsa eller skriva. Därefter fick du erhålla denna skrift som:

جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Vi har gett dig den som ett ljus med vilket du skall leda dem Vi vill av Våra slavar till den raka vägen – vägen till Allâh, som allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär tillhör. Allt är förvisso på väg tillbaka till Allâh!”3

142:52

242:52

342:52