Qur’ânen bakom de bedjande

Fråga: Vad är domen för att Qur’ân-kopiorna ligger i bokhyllan som muslimerna sedan vänder ryggen i samband med bönen?

Svar: Det är inga problem. Det är okej. Qur’ân-kopiorna ligger i bokhyllorna ändock de är bakom de bedjande.