Qur’ânen är skriven i Bevarade tavlan

at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

”Vi tror på Tavlan och Pennan och allt som står i den.”

Allâh (ta´âlâ) sade:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌفِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

”Nej, detta är en ärorik Qur’ânen [med budskap] inristade på en bevarad tavla.”1

Den ädla Qur’ânen står skriven i Bevarade tavlan, vilket Allâh (subhânah) har sagt. Djibrîl (´alayhis-salâm) hörde Qur’ânen från Allâh och framförde den till vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den är nedsänd på riktigt från din Herre. Han sade inte att den är nedsänd från Bevarade tavlan. Det finns emellertid ingen motsägelse mellan att Qur’ânen står skriven i Bevarade tavlan och att den har stigit ned från Allâh, vilket Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah kom fram till2. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Den Bevarade tavlan är ovanför himlarna. I hadîthen står det:

”Ingen annan än Allâh (´azza wa djall) tittar i den.”

Det klargör villfarelsen hos dem som säger att slavens själ ser vad som står skrivet i Bevarade tavlan. Så säger filosoferna. Det är en åsikt som härrör från gudlösa tjänare och som är djupt ankrad hos dem. Akta er för den. Den är en lögn.

185:21-22

2Se ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (12/126-127).