Qur’ânen är Karîm

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

”Detta är en Qur’ân som är Karîm.”1

Allâh beskrev Qur’ânen på ett sätt som fordrar dess skönhet och mångfaldiga godhet, nytta och majestät. Karîm innebär att den är vacker som äger en stor godhet och en väldig nytta. Den är bättre och förträffligare än allting annat. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har beskrivit Sig själv, Sin skrift, Sin tron och mycket annat gott och vackert av växter och annat i egenskapen av Karîm. al-Kalbî sade om Allâhs ord:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

”Detta är en framställning som måste hållas högt i ära.”2

”Det vill säga att den är vacker och ärad hos Allâh.”

Muqâtil sade:

”Allâh har ärat och hedrat den, ty den är Hans tal.”

al-Azharî sade:

Karîm är ett allomfattande ord för allt som lovprisas.”

Allâh är Karîm och Hans handlingar är vackra. Qur’ânen är Karîm och den lovprisas för den vägledning, kunskap och visdom som den består av.

Som sammanfattning står Karîm för allt som skänker en stor mängd godhet på ett lätt och enkelt sätt.

156:77

256:77