Qur’ânen är Allâhs oskapade tal

66 – Qur’ânen är Allâhs tal. Han har uttalat den och den är inte skapad. Den som säger att den är skapad är en otrogen Djahmî.

67 – Den som säger att Qur’ânen är Allâhs tal utan att lägga till att den även är oskapad är mer otrogen och har en vidrigare dogm än den förstnämnde.

68 – Den som säger att vårt uttal av Qur’ânen och vår Qur’ân-läsning är skapade men att Qur’ânen är Allâhs tal, är en vidrig Djahmî och innovatör.

69 – Den som inte gör Takfîr på dessa och alla andra Djahmiyyah är lika otrogen som de.