Qur’ân-videor på Youtube.com – en oansvarig lek med Qur’ânen

Fråga: Jag har en dotter som går i andra klass i en statlig Qur’ân-skola. Hennes lärarinna vill att varje gång hon läser en vers om exempelvis paradiset skall hon rita eller hämta bilder relaterade till det. Exempelvis säger Allâh i ”Muhammad”:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ

”Paradiset som lovats de gudfruktiga kan liknas vid [en lustgård] där bäckar flyter…”1

Här vill hon att hon samlar bilder på bäckar…

Svar: Det är en oansvarig lek med Qur’ânen2. Det är en oansvarig lek med Qur’ânen. Det är inte tillåtet. Qur’ânen och Mushaf skall vara som de är. Inget skall läggas till i dem. Mushaf har utsatts för en oansvarig lek nu. När Elden nämns har bokstäverna en röd färg. När paradiset nämns har bokstäverna en grön färg. Jag förstår inte hur de agerar på det viset. Det är inte tillåtet att utsätta Masâhif för denna oansvariga lek. Masâhif skall hållas rena från dessa företeelser.

147:15