Qur’ân-verserna som utgör en stomme i den öderelaterade frågan

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

”För den som villigt ger [av sina ägodelar] och fruktaroch som tror på det högsta goda,skall Vi göra det lätt [att följa religionens bud].Men den som håller hårt om penningpåsen och som [därför att han är rik] tror sig vara fri från allt beroendeoch som förnekar det högsta goda,[för honom] skall Vi göra det tungt och svårt.”1

Dessa verser utgör en stomme i den öderelaterade frågan och klargör alla oklarheter kring den. Det är klart och tydligt för den som Allâh vägleder till dess förståelse och lov och pris tillkommer Allâh. Därför svarade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med dem när han fick frågan om ödet som människorna fortfarande ställer. al-Bukhârî och Muslim rapporterade via ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det finns inte en enda av er utan att hans plats i paradiset och Elden är känd.” Då sades det: ”Allâhs sändebud! Skall vi låta bli att handla då och istället förlita oss på ödet?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Handla! Allt är underlättat för det som man är skapad för.” Därefter läste han:

فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

”För den som villigt ger [av sina ägodelar] och fruktar och som tror på det högsta goda, skall Vi göra det lätt [att följa religionens bud].”2

Denna hadîth avvisar både Qadariyyah och Djabriyyah. Den bekräftar ödet, föreskriften och den första skriften som innefattas av Allâhs kunskap om alltet innan det fanns. Den bekräftar också att handlingarna som leder till löning är skapade av Allâh.

Hadîthen avvisar Qadariyyah som anser att människans handlingar inte alls är skapade. Den av dem som bekräftar att handlingarna som leder till löning är skapade till skillnad från Allâhs föregående kunskap och skrift har fått sin princip riven och grund motsägelsefull.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade precis som hans Herre (ta´âlâ):

”Allt är underlättat för det som man är skapad för.”

Han sade inte att det är påtvingat, Madjbûr. Termen ”tvång”, Djabr, är innoverat. Det är termen ”underlättnad” som nämns i Qur’ânen och Sunnah.

I hadîthen finns ett bevis för att följeslagarna var de kunnigaste människorna om religionens fundament. Ty de lärde sig från Allâhs absolut kunnigaste skapelse (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om de fann något oklart frågade de honom som i sin tur svarade på ett sätt som klargjorde oklarheten och förklarade det korrekta. Det är följeslagarna som verkligen känner till religionens fundament och inte Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’ bland skolastikerna och andra som följer deras väg!

1 92:5-10

2 92:5-7