Qur’ân-verser i köksredskap i medicinskt syfte

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/68-69)

Fråga: Är det tillåtet att skriva Qur’ân-verser, såsom Kursî-versen, i köksredskap i medicinskt syfte?

Svar: Vi måste veta att Allâhs (´azza wa djall) skrift är för ädel för att nedvärderas och missbrukas på detta vis. Hur kan en troende vara tillfredsställd med att skriva ned Qur’ânens största vers i en kopp som sedan nedvärderas, slängs och leks med av barnen? Det är ju självklart förbjudet. Den som äger sådana ägodelar är skyldig att radera Qur’ân-verserna ur dem. Skulle det vara omöjligt får han gräva ned dem i en ren mark. Den som väljer att behålla dem, missbruka dem och låta barn dricka ur dem och leka med dem ska veta att Salaf inte botade sig inte med Qur’ânen på det viset.