Qur’ân-versen som profeten läste i Rukû´ och Sudjûd

Fråga: En natt upprepade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följande vers till gryningen:

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”Om Du straffar dem är de ju Dina tjänare; och om Du förlåter dem är Du den Allsmäktige, den Vise.”1

Han läste den i Rukû´ och Sudjûd och när han tillbad2. Läste han den i Rukû´ och Sudjûd när det är förbjudet att läsa Qur’ânen i Rukû´ och Sudjûd?

Svar: Ja. Det är betydelsen. De lärda säger att varje princip har undantag. Detta är ett exempel på det. Den här versen är ett undantag från förbudet i Qur’ân-läsningen i Rukû´ och Sudjûd. Detta var ett speciellt fall en natt. Naturligtvis läste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) versen efter obligatorisk Tasbîh.

15:118

2an-Nasâ’î, Ibn Khuzaymah (1/70/1), Ahmad, Ibn Nasr och al-Hâkim som autentiserade och adh-Dhahabî höll med.