Qur’ân-vers på bilrutan

Fråga: Vad är domen för att skriva Qur’ân-verser på bilens bakruta?

Svar: Qur’ânen skall inte skrivas ned på bilar, väggar eller någonting annat. Qur’ânen skall skyddas. Den skall inte skrivas ned på något som kan utsätta den för nedvärdering.