Qur’ân-undervisning i Sûfiyyahs moské

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

https://www.youtube.com/watch?v=ZPiGItGo7Eo

Fråga: Jag är gift med min fru som jag ännu inte har flyttat ihop med. Hon lär ut Qur’ânen gratis i en av Sûfiyyahs moskéer. Är handlingen tillåten och består den av lojalitet gentemot Sûfiyyah?

Svar: Om hon lär ut Qur’ânen korrekt och utan innovationer, så är det harmlöst för henne att undervisa i den moskén som hålls av Sûfiyyah. Dock är det bättre att göra det i en annan moské. Dels för att ingen ska få dålig uppfattning om henne, dels för att hon inte ska stärka dessa Sûfiyyahs ställning.

Skulle det däremot finnas risk att eleverna luras av dessa Sûfiyyah, får hon inte lov att undervisa i den moskén.

Om det dessutom är allom bekant bland människor att alla som undervisar eller studerar i den moskén associeras med Sûfiyyah, är det inte heller tillåtet att undervisa i den.