Qur’ân-trädet

Fråga: Vad är domen för att rita ett träd för att sedan skriva Qur’ân-verser och dess ämnen på dess grenar?

Svar: Det är ett missbruk av Qur’ânen. Det är inte tillåtet. Qur’ânen skall skyddas mot sådant.