Qur’ân-tolkningen alla förstår

Vår Shaykh och ´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dîs (rahimahullâh) Qur’ân-tolkning är enkel, klar och tydlig. Hans syfte var att förklara varje vers på ett enkelt, kortfattat och nyttigt vis samtidigt som den behandlar alla versers såväl direkta som indirekta betydelser och domar. Det gjorde han utan djupa detaljeringar, berättelser, israelitiska rapporteringar, teorier som lämnar samtalsämnet eller grammatiska aspekter så länge inte versens betydelse berodde på dem. Hans fokus låg på att få fram varje vers betydelse på ett tydligt vis som alla förstår oavsett vilken kunskapsnivå läsaren besitter. Boken är så pass enkel att alla som läser den förstår den.

Han lade en stor vikt vid att etablera Salafiyyahs lära, vända sig till Allâh och komma fram till Sharî´ah-baserade domar, grundläggande principer, Fiqh-baserade kuriosum och andra kuriosum som inte finns i andra Qur’ân-tolkningar. Därtill lade han en stor vikt vid att förklara verserna som handlade om Allâhs egenskaper utmed Salafs troslära tvärtemot vissa Qur’ân-tolkares förvrängningar.