Qur’ân-tolkningarna som ungdomarna skall läsa

Jag råder bröderna att hänvisa till Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning som ash-Shawkânî sade om:

”Hans Qur’ân-tolkning är en av de bästa Qur’ân-tolkningarna – om inte den bästa.”

as-Suyûtî sade i ”Tabaqât-ul-Huffâdh”:

”Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning är en av de bästa Qur’ân-tolkningarna.”

Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning tolkas via Qur’ânen och profetens hadîther. Han skiljer mellan autentiska hadîther och svaga hadîther, sunda hadîther och osunda hadîther, och filtrerar de israeliska berättelserna.

Jag rekommenderar också våra Salafs Qur’ân-tolkningar som Ibn Djarîrs Qur’ân-tolkning, al-Baghawîs Qur’ân-tolkning, det befintliga av Ibn Abî Hâtims Qur’ân-tolkning och Ibn Mardûyahs Qur’ân-tolkning. Det finns mycket gott i dem.

Vi behöver inte ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”. Jag befarar att vi går vilse om vi börjar läsa den. Och om man tvunget skall läsa den rekommenderar jag att man därtill läser broder ´Abdullâh bin Muhammad ad-Duwayshs och Shaykh Rabî´ bin Hâdîs böcker om den.