Qur’ân-tolkningarna som förklarar Allâhs namn och egenskaper

Fråga: Vilka är de bästa böckerna som förklarar Allâhs namn och egenskaper som ni rekommenderar en student?

Svar: Det finns i Qur’ân-tolkningarna när du läser Qur’ânen och kommer [till de aktuella verserna]. Då förklarar exempelvis Ibn Kathîr eller Ibn Djarîr [at-Tabarî] namnen och egenskaperna. Leta i de pålitliga Qur’ân-tolkningarna, inte hos az-Zamakhsharî eller andra vanställare.