Qur’ân-tolkningar för studenter

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

Qurratu ´Uyûn-is-Salafiyyah, sid. 20-21

När det kommer till Qur’ân-tolkningar, ska novisen börja med Shaykh ´Abdur-Rahmân as-Sa´dîs (rahimahullâh) bok ”Taysîr-ul-Karîm”. Den är kortfattad och dess metodik är känd, nämligen Salafs metodik.

När studenten har kött på benen inom det arabiska språkets förgreningar och har studerat arabiska under en lärare och uttolkare som är Salafî, får han studera ash-Shawkânîs ”Fath-ul-Qadîr”. Jag nämner dessa krav då Imâm ash-Shawkânî kunde – trots sin djupa kunskap och sitt fina författarskap, framför allt i böcker som ”Fath-ul-Qadîr” och ”Nayl-ul-Awtâr” – misstolka Allâhs egenskaper då och då. Jag säger detta så att inte studenten faller för de felen. Därför bör studenten välja en uttolkare som är Salafî för att studera denna bok.

Därefter följer Ibn Kathîrs kända Qur’ân-tolkning. Därtill är det harmlöst att läsa förkortningar till den för att få ännu djupare insikt. Som jag sade tidigare, räcker det inte att bara läsa dessa böcker; de måste studeras under de lärde.