Qur’ân-tolkning i bilder i underlättande syfte

Fråga: Är det tillåtet ha bild på dadelns hinna och tråd under verserna som tar upp dem så att det blir enklare att förstå och förklara orden för lekmännen?

Svar: Nej, det är inte tillåtet med illustrerad Qur’ân-tolkning. Det är inte tillåtet. Människorna kan betydelsen och lov och pris tillkommer Allâh. De är inte dumma. De vet vad det är om du förklarar det för dem. Det räcker. Annars kommer människorna att börja leka med Qur’ân-tolkningen. Exempel på en sådan Qur’ân-tolkning är Tantâwî Djawharîs Qur’ân-tolkning. Den är full av bilder. De påstår att den klargör saker och ting. Det är fel och olovligt.