Qur’ân-skrift på den sjuka kroppsdelen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Liqâ’ Maftûh fîz-Zulfî

Fråga: Vad är domen för att skriva Qur’ânen på kroppsdelen som man har ont i för att friskna till?

Svar: Det är inte tillåtet. Det innebär att Qur’ânen nedvärderas. Det kanske skrivs på en kroppsdel som det finns kräk, var, blod eller något orent på.

Qur’ânen skall läsas på det onda. Därefter spottar man på det eller stryker handen ovanpå det eller blandar saliven med lite jord som sätts på det onda. Detta har rapporterats.

Man skriver inte Qur’ânen på olämpliga platser. De lärda säger att det är förbjudet att skriva Qur’ânen på nedvärderade platser.