Qur’ân-memorering via tecken

Fråga: Är det tillåtet att memorera Qur’ânen med hjälp av tecken. Exempelvis tar man upp fingret mot himlen i samband med:

إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ

”När himlen brister i stycken.”1

Är det sättet tillåtet? Har det rapporterats från Salaf?

Svar: Nej. Den döve skall läras med teckenspråk. Men dessa tecken skall inte peka på omnämnda saker, de skall anvisa på uttalet. De förstår det. Numera finns det inlärningsmetoder för döva och stumma och lov och pris tillkommer Allâh.

184:1